Wykolejnice

Pack wykolejnic, docelowo wszelkie możliwe odmiany i rodzaje. W trakcie powstawania kolejnych wersji, strona będzie updatowana.

System nazw przyjąłem taki:

-Wk – wiadomo, wykolejnica 🙂

-rodzaj wkolejnicy:
plyta – sama płyta wykolejająca;
bomba – z ręcznym zwrotnikiem;
mech – napęd mechaniczny (druciany);
JEA – napęd elektryczny JEA-29;
EEA – napęd elektryczny EEA-4;
LOTOS – wskaźnik świetlny LOTOS Kolej.

-wskaźnik:
bez wsk – wiadomo, bez wskaźnika;
1wsk – jeden wskaźnik;
2wsk – dwa wskaźniki (po dwóch stronach toru).

-położenie płyty wykolejającej w stosunku do napędu:
jednostr – płyta i napęd po tej samej stronie toru;
naprzeciw – napęd po przeciwnej stronie toru niż płyta.

-kierunek wykolejania (patrząc w/g czerwonej strzałki pomocniczej):
L – na lewo;
P – na prawo.

-w napędach mechanicznych dodatkowo jest oznaczenie kierunku wyprowadzenia pędni (prz-tyl-bok), umieszczone między oznaczeniem wskaźnika i położeniem płyty.

Uwaga:
W wykolejnicach z jednym wskaźnikiem, wskaźnik ZAWSZE jest po prawej stronie toru, patrząc w kierunku strzałki, wobec czego w nazwie nie wyróżniam strony ustawienia wskaźnika.

W packu znajdują się osobne pliki dla każdego rodzaju wykolejnic, zgodnie z nazwami plików w tabelce. Plik archiwum jest jeden, całościowy, z niego instalujemy potrzebne rodzaje. Strzałkę instalujemy zawsze – potrzebna jest do wszystkich rodzajów!

Kuid table:
kuid username miniaturka
Wykolejnice bez zwrotnika (sama płyta)
wk_same.cdp
kuid:263713:1800 Wk plyta sama L
kuid:263713:1801 Wk plyta sama P
Wykolejnice ze zwrotnikiem (z bombą)
wk_bomba.cdp
kuid:263713:1802 Wk bomba bez wsk jednostr L
kuid:263713:1803 Wk bomba bez wsk jednostr P
kuid:263713:1804 Wk bomba bez wsk naprzeciw L
kuid:263713:1805 Wk bomba bez wsk naprzeciw P
kuid:263713:1806 Wk bomba 1 wsk naprzeciw L
kuid:263713:1807 Wk bomba 1 wsk ta sama P
kuid:263713:1808 Wk bomba 1 wsk ta sama L
kuid:263713:1809 Wk bomba 1 wsk naprzeciw P
kuid:263713:1810 Wk bomba 2 wsk ta sama L
kuid:263713:1811 Wk bomba 2 wsk ta sama P
kuid:263713:1812 Wk bomba 2 wsk naprzeciw L
kuid:263713:1813 Wk bomba 2 wsk naprzeciw P
Wykolejnice z napędem mechanicznym
Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce
wk_mech.cdp
kuid:263713:1814 Wk mech bez wsk ta sama L w tyl
kuid:263713:1815 Wk mech bez wsk ta sama P w tyl
kuid:263713:1816 Wk mech bez wsk ta sama L w przod
kuid:263713:1817 Wk mech bez wsk ta sama P w przod
kuid:263713:1818 Wk mech bez wsk naprzeciw L w tyl
kuid:263713:1819 Wk mech bez wsk naprzeciw P w tyl
kuid:263713:1820 Wk mech bez wsk naprzeciw L w przod
kuid:263713:1821 Wk mech bez wsk naprzeciw P w przod
kuid:263713:1822 Wk mech 1wsk naprzeciw L w tyl
kuid:263713:1823 Wk mech 1wsk ta sama P w tyl
kuid:263713:1824 Wk mech 1wsk naprzeciw L w przod
kuid:263713:1825 Wk mech 1wsk ta sama P w przod
kuid:263713:1826 Wk mech 1wsk ta sama L w tyl
kuid:263713:1827 Wk mech 1wsk naprzeciw P w tyl
kuid:263713:1828 Wk mech 1wsk ta sama L w przod
kuid:263713:1829 Wk mech 1wsk naprzeciw P w przod
kuid:263713:1830 Wk mech 2wsk ta sama L w tyl
kuid:263713:1831 Wk mech 2wsk ta sama P w tyl
kuid:263713:1832 Wk mech 2wsk ta sama L w przod
kuid:263713:1833 Wk mech 2wsk ta sama P w przod
kuid:263713:1834 Wk mech 2wsk naprzeciw L w tyl
kuid:263713:1835 Wk mech 2wsk naprzeciw P w tyl
kuid:263713:1836 Wk mech 2wsk naprzeciw L w przod
kuid:263713:1837 Wk mech 2wsk naprzeciw P w przod
Wykolejnice z napędem JEA-29
Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce
wk_jea29.cdp
kuid:263713:1838 Wk JEA-29 bez wsk ta sama L
kuid:263713:1839 Wk JEA-29 bez wsk ta sama P
kuid:263713:1840 Wk JEA-29 bez wsk naprzeciw L
kuid:263713:1841 Wk JEA-29 bez wsk naprzeciw P
kuid:263713:1842 Wk JEA-29 1wsk naprzeciw L
kuid:263713:1843 Wk JEA-29 1wsk ta sama P
kuid:263713:1844 Wk JEA-29 1wsk ta sama L
kuid:263713:1845 Wk JEA-29 1wsk naprzeciw P
kuid:263713:1846 Wk JEA-29 2wsk ta sama L
kuid:263713:1847 Wk JEA-29 2wsk ta sama P
kuid:263713:1848 Wk JEA-29 2wsk naprzeciw L
kuid:263713:1849 Wk JEA-29 2wsk naprzeciw P
Wykolejnice z napędem EEA-4
w dwóch wersjach malowania
Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce
wk_eea4.cdp
kuid:263713:1850 Wk EEA-4 bez wsk ta sama L
kuid:263713:1851 Wk EEA-4 bez wsk ta sama P
kuid:263713:1852 Wk EEA-4 bez wsk naprzeciw L
kuid:263713:1853 Wk EEA-4 bez wsk naprzeciw P
kuid:263713:1854 Wk EEA-4 1wsk naprzeciw L
kuid:263713:1855 Wk EEA-4 1wsk ta sama P
kuid:263713:1856 Wk EEA-4 1wsk ta sama L
kuid:263713:1857 Wk EEA-4 1wsk naprzeciw P
kuid:263713:1858 Wk EEA-4 2wsk ta sama L
kuid:263713:1859 Wk EEA-4 2wsk ta sama P
kuid:263713:1860 Wk EEA-4 2wsk naprzeciw L
kuid:263713:1861 Wk EEA-4 2wsk naprzeciw P
kuid:263713:1862 Wk EEA-4 v2 bez wsk ta sama L
kuid:263713:1863 Wk EEA-4 v2 bez wsk ta sama P
kuid:263713:1864 Wk EEA-4 v2 bez wsk naprzeciw L
kuid:263713:1865 Wk EEA-4 v2 bez wsk naprzeciw P
kuid:263713:1866 Wk EEA-4 v2 1wsk naprzeciw L
kuid:263713:1867 Wk EEA-4 v2 1wsk ta sama P
kuid:263713:1868 Wk EEA-4 v2 1wsk ta sama L
kuid:263713:1869 Wk EEA-4 v2 1wsk naprzeciw P
kuid:263713:1870 Wk EEA-4 v2 2wsk ta sama L
kuid:263713:1871 Wk EEA-4 v2 2wsk ta sama P
kuid:263713:1872 Wk EEA-4 v2 2wsk naprzeciw L
kuid:263713:1873 Wk EEA-4 v2 2wsk naprzeciw P
Mesh strzałki kierunku
szczauka.cdp
kuid:263713:8117 Mesh strzałki przezr 2

Pobierz plik / download file: