Zwrotnia grupowa

Zwrotnia grupowa jest miejscem wyprowadzenia drutów pędni z nastawni. Tu pędnia zmienia kierunek z prostopadłego na równoległy do torów.

Kuid table:
kuid username obraseck
kuid:263713:672 Pednia zwrotnia grupowa 1 2x5m

kuid:263713:691 Pednia zwrotnia grupowa 2 2x5m

Pobierz plik / download file