Lokomotywy Spalinowe

Lokomotywy spalinowe/Diesel locomotives
Zależności/Dependence ADHD -> http://www.adamstan-trainz.pl/