Infrastruktura

Wskaźniki, znaki itp…/Pointers, signs etc…

W31 PACK

<kuid:553758:900031>,<kuid:553758:900032> | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™

W30 Waga

<kuid:553758:900026> | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™

W1 PACK

<kuid:553758:900027>,<kuid:553758:900028>,<kuid:553758:900030>.<kuid:553758:900029> | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™

We13-16 PACK

<kuid:553758:900018>,<kuid:553758:900019>,<kuid:553758:900020>,<kuid:553758:900021>,<kuid:553758:900022>,<kuid:553758:900023>,<kuid:553758:900024>,<kuid:553758:900025> | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™

W32 PACK

<kuid:553758:900014>,<kuid:553758:900012>,<kuid:553758:900010>,<kuid:553758:900016>,<kuid:553758:900015>,<kuid:553758:900013>,<kuid:553758:900011>,<kuid:553758:900017> | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™

ETCS PACK

<kuid:553758:900002>,<kuid:553758:900001>,<kuid:553758:900003>,<kuid:553758:900005>,<kuid:553758:900004>,<kuid:553758:900006>,<kuid:553758:900008>,<kuid:553758:900007>,<kuid:553758:900009>  | Trainz 2006+ | Autor: Trainz&Repaints™