Atlas Taboru / Kilan

Podręczny Atlas Wagonów Osobowych Spotykanych na Ziemiach Polskich