Mapa Kolej Bystrzycka

Mapa realna Kolej Bystrzycka kuid:353138:1688 autor  Kilanziom

sesja startowa kuid:353138:1689 sesja posiada skonfigurowane semafory i zwrotnice, ma włączone podstawowe zasady i polecenia maszynisty, nie zawiera taboru. Autor makaron1970

Mapa realna traktująca o południowym fragmencie linii kolejowej D29-285 Wrocław Główny – Jedlina Zdrój, tzw. Kolej Bystrzycka lub Kolej Doliny Bystrzycy czyli odcinek Świdnica – Jedlina Zdrój. Kolej Bystrzycka pokonuje ~22km dystans i 180m różnicy wysokości dzielący Świdnicę i Jedlinę spinając przy okazji jako jedna z 3 podobnych tras Magistralę Podsudecką z linią Kłodzko-Wałbrzych. Przebieg trasy: Świdnica Kraszowice – Bystrzyca Dolna – Bystrzyca Górna – Lubachów – Zagórze Śląskie – Jugowice – Jedlina Dolna – Jedlina Zdrój. Jugowice są stacją węzłową w której odbija licząca niespełna 5km długości kolejka Jugowice – Walim, ongiś prywatna pobudowana od początku jako zelektryfikowana. Przebieg trasy: Jugowice – Sędzimierz – Walim Dolny – Walim. Cechą rozpoznawczą kolei Bystrzyckiej są znacznych rozmiarów wiadukty i mosty kolejowe występujące w niezwykle dużej kumulacji jak na tak krótki odcinek. Najprawdopodobniej jest to jedyny tego rodzaju układ w Polsce. Kolej Bystrzycka podobnie jak większość linii drugorzędnych padła ofiarą pogarszającej się sytuacji PKP w drugiej połowie lat 80ych i uległa zamknięciu w latach 1988-1992. Kolejka walimska była zamknięta jeszcze wcześniej, ruch osobowy w 1968r, ruch towarowy ~1974r. Rozbiórka torowisk nastąpiła po 1980r. Zachowano jedynie fragment do tartaku w Sędzimierzu jako bocznicę szlakową. Obecnie (Listopad '2010) kolej Bystrzycka pozostaje nieczynna dla ruchu i w znacznym stopniu nieprzejezdna. W latach 70/80 prowadzony był tu intensywny ruch, tak lokalny jak i regionalny. Szlakiem kursowały m.in. pociągi pospieszne rel. Wrocław – Kłodzko prowadzone lokomotywami spalinowymi SP45 i (co jest absolutnym ewenementem na Dolnym Śląsku) parowozami Ol49.

Odwzorowany okres: 1974-1976.
Długość szlaku: ~42km

Mapa Kolej Bystrzycka