Licencja PTT Open Content

0. Postanowienia niniejszej Licencji dotyczą wyłącznie map freeware(darmowych). Użycie jakiegokolwiek dodatku na mapie płatnej (payware) wymaga uzgodnienia takiego faktu przed publikacją płatnego dodatku (mapy) i uzgodnienia warunków publikacji z autorami użytych dodatków.

1. Dodatki freeware mają wolną drogę dystrybucji w paczkach dołączanych do map (paczkach wsporczych). Autor paczki do mapy obligatoryjnie dołącza kuid-listę z numerami i autorami dodatków, lista i paczka są nierozłączne, dystrybucja paczki osobno (bez listy) jest zabroniona.
Jeżeli do danej mapy dołączanych jest kilka paczek – każda musi posiadać osobna listę.
Zalecanym formatem listy jest TXT albo PDF. Nie należy używać formatów tzw. „biurowych” (MS Word, zwłaszcza nowy format docx i inne takie wynalazki), nie każdy posiada program umożliwiający ich otwarcie. To samo dotyczy każdego „super wspaniałego zawodowego i nietypowego edytora tekstu” który posiadają może dwie osoby na tej planecie.

2. Paczki zbiorcze mogą być rozpowszechniane niezależnie od mapy, jednak ZALECA się połączenie mapy i przynależnych paczek w jedno archiwum (RAR, ZIP) obejmujące mapę i 100% potrzebnych do niej dodatków.
Zaleca się, żeby paczka obejmowała dodatki w wersji gry, do jakiej przeznaczona jest mapa. Ponieważ znane są problemy z „czerwonymi wykrzyknikami” w CMP 2009+ z byle powodu (z powodu średnika w pustej linijce na przykład, a co to za błąd), twórca mapy i paczki pakuje działające dodatki pod konkretną wersję. Jeśli następuje migracja mapki na wersję wyższą (przykładowo z 2006 na 2010), to należy wydać przynajmniej paczkę aktualizacyjną dodatków, a najlepiej nową paczkę całościową.

3. Dodatki freeware mają wolną drogę dystrybucji między userami (mail) w postaci umożliwiającej bez żadnych wątpliwości ustalenie autora dodatku – w tym także spakowane powtórnie z CMP jako pack kilku dodatków jednego autora (rodzaj małego packu wsporczego – w postaci np brakujących komuś do mapy KUID-ów).

4. Dodatki freeware można rozpowszechniać w sposób wskazany w pkt 1 i 2 WYŁĄCZNIE W ORYGINALNEJ POSTACI – czyli mesh, config, tekstury, skrypty i animacje mają być takie, jak je autor stworzył. Zmiana któregokolwiek z tych składników powoduje zaliczenie dodatku jako modyfikacji i jako taki wymaga on oceny i zgody Autora na dystrybucję.

Za modyfikację NIE uważa się ponownego spakowania NIEZMIENIONEGO dodatku do CDP/CDP2/CMPA.

Nie jest także modyfikacją działanie mające umożliwić działanie dodatku w nowszych lub starszych wersjach gry – przykładowo poprawienie wpisów w configu pod 2009+, czy naprawa tekstur (przy pomocy programów PEV Soft).
Jednakże każdy z Autorów publikujących dodatki na tej licencji indywidualnie określa, czy dopuszcza publikację takiej poprawki bez uzgodnienia.
Warunkiem jest działanie i wygląd dodatku IDENTYCZNE jak w wersji oryginalnej, a także pozostawienie wszystkich wpisów licencyjnych w configu oraz informacja do autora oryginału o poprawce i wysłanie zmienionych plików (optymalnie cały dodatek w cdp).

Dopuszczalne jest dodanie wpisu informującego o autorze adaptacji pod inną wersję.
Dodanie funkcji skryptu, zmiana skryptu czy usunięcie funkcji jest ZABRONIONE. Dotyczy to zwłaszcza usuwania skryptów i wpisów przy przenoszeniu pod wersje niższe – to jest NISZCZENIE a nie poprawa dodatku. Skoro nie działa – trudno.

5. Zamieszczenie dodatku freeware na jakiejkolwiek witrynie internetowej w sposób inny niż paczki zbiorcze jest dozwolone tylko za zgodą Autora.
Obejmuje to w szczególności działy Download na witrynach, serwery typu „chomik” i inne „dyski internetowe”.
Za publikację w sposób inny niż paczki zbiorcze uważa się zamieszczenie dodatku w taki sposób, że może on być odszukany wprost z menu witryny abo poprzez wyszukiwarki internetowe (np GOOGLE). Dotyczy to zarówno plików CDP, CMPA, plików archiwum (rar,zip) z powyższymi, a także bezpośrednio folderu z plikami składowymi dodatku – wprost albo wewnątrz archiwum (tzw. „rozpakowany dodatek”).
Zamieszczenie pojedynczego dodatku w postaci pliku archiwum jako „paczka” jest możliwe jedynie w sposób nie budzący wątpliwości, że archiwum to jest formą małej paczki wsporczej a nie publikacją nieswojego dodatku (brak opisu, screenów itp).

6. Przeróbki i zmiany modeli bez zgody Autora mogą być wykonywane wyłącznie NA WŁASNY UŻYTEK. Jakiekolwiek rozpowszechnianie takich nieuzgodnionych (bez akceptacji autora oryginału) modyfikacji jest naruszeniem licencji PTT-open-content i prawa autorskiego.

7. Dodatki opublikowane na tej licencją nie mogą stać się dodatkami zamkniętymi/ograniczonymi/payware po publikacji. Dotyczy to wersji rozwojowych i upgrade’ów, czyli kolejnych numerów wersji KUID2 tego samego dodatku. W przypadku zmiany licencji zaleca się publikację upgrade’ów na tych samych zasadach, a dodatek objęty zmienioną licencją otrzymuje nowy numer KUID/KUID2. W takim przypadku, należy oznaczyć „stary” dodatek jako „niewspierany”, w sposób nie budzący wątpliwości. No bo jak wycofać „z obrotu” coś, co już poszło w świat jako open.

7a. Autor paczek wsporczych do map zapewnia support dla paczek. Obejmuje to dbanie o aktualność zamieszczonych linków do paczek, a jeśli paczki umieszczane są na serwerach o ograniczonym czasie przechowywania plików – autor zapewnia ponowny upload paczki i aktualizację linku. Należy również przechowywać lokalnie kopię paczek (płyty CD-R/DVD-R dużo nie kosztują). Support musi być zapewniony minimum 1 rok od daty publikacji ostatecznej wersji mapy. Po tym terminie można zapewniać wsparcie poprzez dystrybucję nośnika (CD-R/DVD-R), za zwrotem kosztów nośnika, pakowania i wysyłki listem poleconym. Alternatywą jest przekazanie opieki nad paczkami innej osobie.

8. Aktualna lista twórców i dodatków objętych licencją PTT-open-content dostępna jest na stronie PTT.
Na liście tej podany jest nick użytkownika (widoczny w CMP), KUID autora oraz lista dodatków (KUID, username), które są objęte niniejszą licencją, a także informacja o możliwości (lub jej braku) poprawiania dodatków danego autora pod wersje wyższe, niż oryginał.