System blokady liniowej
Semafory SBL

Uwaga: System blokady przeznaczony jest tylko i wyłącznie pod wersje TS2009 i wyższe! W niższych działać nie będzie i nie zapewniam żadnego wsparcia dla instalujących blokadę poniżej 2009!


Blokada liniowa współpracuje z semaforami stacyjnymi, uniemożliwiając podanie wyjazdu, jeśli kierunek blokady jest przeciwny do zamierzonego kierunku jazdy pociągu. Nie współpracuje z tarczami manewrowymi, zaporowymi i sygnałami zastępczymi. Do prawidłowego współdziałania wymagane są semafory pracujące na skrypcie v5, o nr build 0820 lub wyższym – poniżej tego buildu nie będzie działaś uzależnianie przebiegów od stanu bloków. Numer build można sprawdzić w oknie opcji w Geodecie lub w Maszyniście, na samej górze.


SYSTEM BLOKADY LINIOWEJ (BLOKI I SBL) DZIAŁAJA TYLKO W WERSJACH 2009+!

Pack zawierający komplet semaforów samoczynnej blokady liniowej (SBL).

Semafory samoczynnej blokady liniowej dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje, różniące się ilością wyświetlanych sygnałów. Mówimy o tzw. „stawności” blokady.

Wyróżniamy blokadę:

– dwustawną, której semafory mogą podawać dwa sygnały: „STÓJ” i „Wolna droga”. Stosuje się ją na liniach o małej prędkości jazdy pojazdów, ponieważ sygnał zezwalający informuje jedynie, czy odstęp do następnego semafora jest wolny, nie uprzedzając jednak o sygnale następnym. Przy tej blokadzie musi być zachowany warunek dobrej widoczności sygnalizatorów. Używa semaforów dwukomorowych, ze światłem czerwonym i zielonym.

– trzystawną, której semafory mogą podawać trzy sygnały: „STÓJ”, „Następny semafor wskazuje STÓJ” i „Wolna droga”. Jest to najczęściej spotykana SBL. Używa semaforów trzykomorowych, ze światłem czerwonym, pomarańczowym i zielonym.

– czterostawną, której semafory mogą podawać cztery sygnały: „STÓJ”, „Następny semafor wskazuje STÓJ”, „Jazda z szybkością nie większą niż 160km/h, w przodzie dwa odstępy wolne, przy następnym semaforze 100km/h” i „Wolna droga”. Używa semaforów trzykomorowych, ze światłem czerwonym, pomarańczowym i zielonym, przy czym światło zielone może być ciągłe lub migające.

Semafory SBL ustawia się w odległości równej lub większej od drogi hamowania dla prędkości jazdy obowiązującej na danym szlaku. Odległość ta nie powinna także przekraczać dwukrotności drogi hamowania.
Wyjątkiem od tej zasady jest blokada czterostawna – odległość między semaforami nie może być mniejsza od połowy drogi hamowania.

Na semaforach SBL stosuje się wskaźniki: W1, W18, W19, W20, W22.

Wskaźnik W1, identyczny jak ten przy tarczach ostrzegawczych, występuje tylko i wyłącznie przy blokadzie czterostawnej. Ustawiany jest przy przedostatnim semaforze, licząc od semafora wjazdowego stacji w przodzie. Ma on na celu poinformowanie maszynisty jadącego szlakiem z wyłączoną (wygaszoną) blokadą, że dwa semafory dalej jest już semafor wjazdowy na stację. Ostatni semafor SBL jest zawsze oznaczony wskaźnikiem W18, ale na blokadzie czterostawnej może on stać w odległości równej połowie drogi hamowania – a to jest niewystarczające dla zatrzymania pociągu przed ewentualnym czerwonym wjazdowym. Użycie wskaźnika W1 powoduje, że maszynista mijając ciemny semafor SBL z tym wskaźnikiem wie, że musi zacząć hamować przed semaforem wjazdowym. Jeśli blokada jest czynna i sprawna, to wskaźnik W1 jest nieistotny – o sygnale „STÓJ” dwa odstępy dalej poinformuje zielone światło migające.
W grze wskaźnik W1 nie wpływa na działanie dodatków, jest jedynie wizualna informacją dla gracza.

Wskaźnik W18, zwany czasem „tarczą strzelniczą”, umieszcza się zawsze na ostatnim semaforze SBL przed semaforem wjazdowym na stację. Dodatkowo, na blokadzie trzy- i czterostawnej informuje, że semafor ten pełni rolę tarczy ostrzegawczej semafora wjazdowego, uprzedzając maszynistę o wskazaniu tegoż semafora. Czyli jego wskazania zależą od wskazań semafora wjazdowego i może pokazywać np. pomarańczowe migające (niespotykane na zwykłych semaforach SBL).
W grze włączenie wskaźnika W18 jest wymagane, aby semafor pokazywał sygnały uzależnione od wskazań semafora wjazdowego. Bez wskaźnika będzie to tylko informacja, czy semafor wjazdowy pokazuje „STÓJ” czy cokolwiek zezwalającego.

Wskaźniki W19 i W20 pełnią identyczną funkcję, jak przy semaforach półsamoczynnych. Ich opis znajduje się na stronie o tych semaforach.

Wskaźnik W22 obowiązuje wyłącznie maszynistę ciężkiego pociągu towarowego.
Na szlaku z SBL obowiązuje zasada, że sygnał „STÓJ” można minąć, po uprzednim zatrzymaniu się przed nim i podaniu sygnału „Baczność” (zatrąbieniu). Jednak szybkość dalszej jazdy nie może przekroczyć 20km/h, należy ją utrzymać do czasu minięcia sygnału zezwalającego (jakiegokolwiek) na którymś z kolejnych semaforów. Czyli stajemy pod czerwonym, trąba i jedziemy 20km/h aż do pierwszego napotkanego zielonego (albo pomarańczowego).
Są jednak takie miejsca, gdzie zatrzymanie ciężkiego pociągu towarowego może uniemożliwić jego ruszenie – np. pod dużą górkę. Na semaforach SBL umieszczonych w takich miejscach można dać wskaźnik W22, zezwalający maszyniście pociągu ciężkiego nie zatrzymywać się przed czerwonym, a jedynie zwolnić do obowiązkowych 20km/h.
W grze wskaźnik W22 nie wpływa na działanie dodatków, jest jedynie wizualna informacją dla gracza.

Każdy rodzaj (dwu-trzy i czterostawne) zostały wykonane w różnych typach – zależnie od usytuowania semafora względem toru:
– słup prosty: z prawej i z lewej strony toru;
– słup z konsolą (wysięgiem): z prawej i z lewej strony toru;
– podwieszane.

Dodatkowo semafory mają dwie odmiany (każdy):

Odmiana „zwykła” – czyli semafory podstawowe.
Mają wskaźniki i możliwość uzależnienia od następnego semafora.

Odmiana „sidetrack”, czyli specjalna odmiana do osłonięcia bocznicy szlakowej.
Posiadają wszystkie opcje semafora „podstawowego”, rozszerzone o kilka dodatkowych:

Po zaznaczeniu w opcjach odpowiedniego pola, mamy możliwość podania prostego „przebiegu, określając nazwę jednego rozjazdu i jego położenie. Rozjazd jest rozjazdem prowadzącym na bocznicę szlakową, a lego położenie musi być położeniem „dalej na szlak”, czyli nie na bocznicę.

W efekcie tego, przy rozjeździe bocznicy ustawionym na szlak, semafor zachowuje się jak każdy inny SBL, a przy ustawieniu na bocznicę – wyświetla sygnał STÓJ, ale dla AI widoczny jest jako „wolna droga” lub „pomarańczowy”, zależnie od tego, co na tej bocznicy mamy w torach. Ograniczenie dla jazdy na bocznicę wykonujemy przy pomocy niewidzialnego ogranicznika prędkości w torze zwrotnym rozjazdu. Takie zachowanie jest celowe, żeby AI udało się wjechać na bocznicę przy pomocy polecenia „jedź do…”.

Podsumowując: 2 odmiany x 3 rodzaje x 5 typów = 30 szt semaforów.

Nazwa grupy:
SBL2
Układ komór:
czerwona
zielona
Obrazy sygnałowe: S1
S2
Wskaźniki: W18
W19
W20
W22
Odmiana zwykła
kuid2:263713:20215:5
Username:SBL 2 L v5
kuid2:263713:20224:5
Username:SBL 2 N lewy v5
kuid2:263713:20216:5
Username:SBL 2 N v5
kuid2:263713:20217:5
Username:SBL 2 P v5
kuid2:263713:20227:5
Username:SBL 2 W v5
Odmiana sidetrack
kuid2:263713:20230:5
Username:SBL 2 L sidetrack v5
kuid2:263713:20239:5
Username:SBL 2 N lewy sidetrack v5
kuid2:263713:20231:5
Username:SBL 2 N sidetrack v5
kuid2:263713:20232:5
Username:SBL 2 P sidetrack v5
kuid2:263713:20242:5
Username:SBL 2 W sidetrack v5

Nazwa grupy:
SBL3
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3 (z W18)
S4 (z W18)
S5
Wskaźniki: W18
W19
W20
W22
Odmiana zwykła
kuid2:263713:20218:5
Username:SBL 3 L v5
kuid2:263713:20225:5
Username:SBL 3 N lewy v5
kuid2:263713:20219:5
Username:SBL 3 N v5
kuid2:263713:20220:5
Username:SBL 3 P v5
kuid2:263713:20228:5
Username:SBL 3 W v5
Odmiana sidetrack
kuid2:263713:20233:5
Username:SBL 3 L sidetrack v5
kuid2:263713:20240:5
Username:SBL 3 N lewy sidetrack v5
kuid2:263713:20234:5
Username:SBL 3 N sidetrack v5
kuid2:263713:20235:5
Username:SBL 3 P sidetrack v5
kuid2:263713:20243:5
Username:SBL 3 W sidetrack v5

Nazwa grupy:
SBL4
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4 (z W18)
S5
Wskaźniki: W1
W18
W19
W20
W22
Odmiana zwykła
kuid2:263713:20221:5
Username:SBL 4 L v5
kuid2:263713:20226:5
Username:SBL 4 N lewy v5
kuid2:263713:20222:5
Username:SBL 4 N v5
kuid2:263713:20223:5
Username:SBL 4 P v5
kuid2:263713:20229:5
Username:SBL 4 W v5
Odmiana sidetrack
kuid2:263713:20236:5
Username:SBL 4 L sidetrack v5
kuid2:263713:20241:5
Username:SBL 4 N lewy sidetrack v5
kuid2:263713:20237:5
Username:SBL 4 N sidetrack v5
kuid2:263713:20238:5
Username:SBL 4 P sidetrack v5
kuid2:263713:20244:5
Username:SBL 4 W sidetrack v5

Ustawianie i konfiguracja:
Dla wygody polecam wstawiać semafory „od końca”, czyli najpierw ustawiamy ostatni semafor przed wjazdowym, potem przedostatni i tak dalej. Ustawiamy i obracamy jeśli trzeba, nadajemy nazwę semaforowi, wpisujemy nazwę na tabliczce, włączamy potrzebne wskaźniki i klikamy „znajdź następny”. Jeśli budujemy dwukierunkową SBL, wybieramy wygląd semaforów przeciwnych do aktualnego kierunku: czerwone / semafor wygaszony. I to wszystko, można jeździć.

Poniżej prezentuję menu semafora sidetrack. Pod nim menu semafora „zwykłego” – jak widać, jest ono po prostu uboższe o kilka pozycji.

Opis poszczególnych pozycji

1) Wersja, build, copyright i lansik;

2) Uwaga dla usera – przypominam, że SBL NIE działa poniżej 2009!

3) Nazwa semafora (napis na tabliczce);

4) Nazwa następnego semafora. Jeśli jest podana – pojawia się w polu lewym, zaraz po tekście. Link po prawej powoduje automatyczne wyszukanie najbliższego następnego semafora za aktualnie konfigurowanym. Nie musi być to semafor SBL, co więcej, nie musi być to semafor z packu v5. Może być dowolny, byle miał nazwę. Ale zaleca się używać sygnalizacji v5 – wówczas znaleziony zostanie albo następny SBL, albo wjazdowy.

5) Pole do włączenia „przebiegu” w semaforze SBL „SideTrack”. Po jego zaznaczeniu pokażą się dwa następne pola:

5a) Rozjazd bocznicy szlakowej – jeśli podany, pokaże się w szarym polu po tekście, po prawej link uruchamiający szukanie;

5b) Kierunek tegoż rozjazdu, uwaga – w kierunku SZLAKU! (nie na bocznicę);

6) Pole wyłączające sygnał czerwony dla kierunku przeciwnego. Zasada działania dwukierunkowej SBL jest taka, że w danym momencie może być wybrany tylko jeden kierunek pracy (jazdy pociągu). W tym kierunku semafory pokazują sygnały w/g zasad SBL. Istnieją dwa sposoby obsługi kierunku niewybranego (czyli „pod prąd”): Jeden, w którym na semaforach „w drugą stronę” świeci się światło czerwone, drugi – gdzie semafory kierunku „pod prąd” są wygaszone. W tym wierszu wybieramy, czy semafor ten ma być wygaszony, czy na S1, jeśli jest ustawiony kierunek „pod prąd” względem niego. Oczywiście ta opcja ma sens tylko przy dwukierunkowej SBL 🙂 WAŻNE: do prawidłowego zadziałania blokady dwukierunkowej (w tym i wygaszania semafora „pod prąd”), WYMAGANE jest poprawne skonfigurowanie bloków blokady dwukierunkowej. Inaczej wygaszanie nie zadziała a semafory będą działać jak dwie niezależne od siebie blokady w przeciwne strony!!!

7) Włączenie wskaźnika W1 (TYLKO dla SBL czterostawnej), w/g opisu wyżej;

8) Włączenie wskaźnika W18, w/g opisu wyżej. Uwaga: Semafor z W18 pokazuje ZAWSZE sygnał uprzedzający o sygnale na semaforze wjazdowym, nawet gdy pracuje w dwukierunkowej SBL i jest w kierunku „pod prąd”. Warunkiem prawidłowego wskazania jest oczywiście poprawne uzależnienie go („następny semafor”) od wjazdowego;

9) Włączenie wskaźnika W19, w/g opisu wyżej;

10) Włączenie wskaźnika W22, w/g opisu wyżej;

11) Włączenie wskaźnika W22, w/g opisu wyżej;

Jak widać, menu semafora „zwykłego” od semafora „SideTrack” różni się jedynie polem 5, 5a i 5b.


Elementy dodatkowe do SBL

W paczce z semaforami znajdują się wszystkie potrzebne meshe i corony. Elementy te w większości są wspólne z packiem semaforów półsamoczynnych, więc można bez obaw je nadpisać w CMP.

Username KUID
mesh do slupa kuid2:150399:44581:1
RB korona czerwona kuid2:263713:8150:1
RB korona pomaranczowa kuid2:263713:8151:1
RB korona zielona kuid2:263713:8152:1
RB w19 skrzynka kuid:263713:8155
RB w19 swiatlo kuid:263713:8156
RB w20 skrzynka kuid:263713:8157
RB w20 swiatlo kuid:263713:8158
RB w1t kuid2:263713:8170:1
RB w18 kuid:263713:8175
RB w22 kuid:263713:8176
RB w1 maly sbl w kuid2:263713:8177:1

Rozszerzenie packu – semafory PBL:

Zestaw trzech semaforów, do budowy posterunków odstępowych obsługiwanych na szlaku. Ponieważ z punktu logiki i zależności v5 są to semafory identyczne z semaforami SBL, jako opis wystarczy stwierdzenie, że są to semafory SBL 2-stawne na biało-czerwonym słupku 🙂

Powstały, ponieważ przy użyciu semaforów SS2 z packu podstawowego nie jest możliwe stworzenie posterunku szlakowego, działającego w dwóch kierunkach. Z punktu widzenia gry, działanie takiego posterunku jest identyczne jak dwukierunkowego bloku dwustawnej SBL, stąd konfiguracja i działanie dodatków identyczne jak SBL dwustawnej nie-sidetrack.

Nazwa grupy:
PBL2
Układ komór:
czerwona
zielona
Obrazy sygnałowe: S1
S2
kuid2:263713:20255:5
Username:PBL 2 L v5
kuid2:263713:20256:5
Username:PBL 2 N lewy v5
kuid2:263713:20257:5
Username:PBL 2 P v5

Rozszerzenie packu – niewidzialne semafory SBL trzystawnej:

Zestaw trzech semaforów, służących do eliminacji zjawiska „nie dostrzegania się” semaforów na długich szlakach z dużą ilością elementów trackside.

Ponieważ wstawienie ponad 200 trackside powoduje, ze semafory „przestają się widzieć”, tworzenie długich szlaków stwarza pewien problem. Częściowym rozwiązaniem jest użycie semaforów niewidzialnych, ale to nie gwarantuje nam, że dwa pociągi jadące z przeciwka nie spotkają się gdzieś na szlaku.

Prezentowane semafory pozwalają jeszcze bardziej to zniwelować. Należy wstawić je tak, żeby kolejne semafory „widziały się”, w obu kierunkach,a następnie – używając bloków blokady – stworzyć „niewidzialną dwukierunkową SBL”. Takie rozwiązanie, po uzależnieniu semaforów wyjazdowych od bloków, pozwala nam uniknąć ryzyka wjechania dwóch pociągów z sąsiednich stacji na ten sam tor, nie mając jednocześnie widocznych w Maszyniście sygnalizatorów. Nie ma jednak sposobu, aby zablokować wyjazd następnego pociągu w tym samym kierunku.

Wygląd i konfiguracja są identyczne, jak semaforów SBL, tych widocznych.

Nazwa grupy:
SBL INV
kuid2:263713:20260:5
Username:SBL 2 INV v5
kuid2:263713:20261:5
Username:SBL 3 INV v5
kuid2:263713:20262:5
Username:SBL 4 INV v5

Dodaj komentarz