Zestaw: komenda maszynisty
i reguła sesji do wybierania przebiegów

Zestaw uzupełniający do semaforów, w postaci reguły sesji i komendy maszynisty.

Testowane z wynikiem pozytywnym (działa znaczy się):
-TRS2006
-TC
-TS2010
-TS12

Całość ma umożliwiać wybranie jakiegoś semafora na mapie i następnie wybranie z niego konkretnego przebiegu. W efekcie rozjazdy zawarte w przebiegu ustawią się w położeniu zapamiętanym dla tegoż przebiegu.

Dla zwiększenia wydajności wprowadzona została reguła sesji, która przechowuje przebiegi semaforów. Komenda maszynisty pozwala wybrać tylko te semafory, które zostały ujęte w regule. Pozwala to dostosować ilość dostępnych w komendzie semaforów do potrzeb konkretnej sesji. Można oczywiście wpisać wszystko, co mamy na mapie i tez zadziała 🙂

Regułę dodajemy do sesji tak, jak każdą inną.

Dla zwiększenia czytelności semafory grupuje sie w Stacje. Procedura dodawania wygląda tak: Tworzymy Stację, do Stacji dodajemy semafory, reguła samodzielnie pobiera z semaforów przebiegi i wyświetla je na liście.

Aby ułatwić wpisywanie na dużych mapach, istnieje możliwość pofiltrowania semaforów według klucza.

W tym celu w pole Filtr nazw semaforów wpisujemy ciąg znaków – w liście wyboru semaforów możliwych do dodania będą tylko takie, których początek nazwy jest identyczny z wpisanym filtrem:

Jeśli jako filtr wpiszemy „PrG”, to na liście będą tylko semafory z „PrG” na początku nazwy. Oczywiście dla każdej Stacji możemy podać inny ciąg filtru.

Jeśli przyjmiemy zasadę, że początek nazwy semafora jest zawsze skrótem stacji kolejowej, na której semafor stoi, to w regule używając filtru możemy ukryć wszystkie semafory nienależące do aktualnie wpisywanej stacji. W przykładzie na stacji (na mapie) Pruszcz Gdański wszystkie semafory mają nazwy zaczynające się od PrG: PrG A, PrG B… aż do Prg Z – więc filtr „PrG” daje nam listę semaforów tylko z Pruszcza 🙂

UWAGA: Skrypt reguły NIE UMOŻLIWIA edycji nazw przebiegów. Należy je wpisywać w semafory podczas konfiguracji przebiegów w tych semaforach. Inaczej będą widoczne domyślne nazwy „przebieg”. Przebiegi należy nazywać tak, żeby kojarzyły się z konkretną sytuacją ruchową, np.: „Z Lęborka na tor 1”.

Dodatkową funkcją jest możliwość schowania list przebiegów w semaforach, co dokonujemy stosownym „ptokiem”, dla każdej Stacji osobno.


Komenda maszynisty operuje danymi wpisanymi w Regule. Wyświetlone zostaje wielostopniowe menu, od nazwy komendy aż do konkretnego przebiegu:

Semafory v5->ListaStacji->ListaSemaforów->ListaPrzebiegów.

Wybranie któregoś z przebiegów powoduje pobranie z tego przebiegu listy rozjazdów i ustawienie ich w położeniach odpowiadających danemu przebiegowi.

Na obrazku powyżej mamy: wpisane dwie stacje (nazwy w menu odpowiadają nazwom Stacji w Regule), w Pruszczu podane trzy semafory (nazwy semaforów odpowiadają nazwom sygnalizatorów w grze) i w semaforze PrG A 7 przebiegów do wyboru. Nazwy przebiegów pobierane są bezpośrednio z semaforów, więc jeśli ich nie zmienimy, to będzie ileś tam (tu: 7) razy „przebieg”. Stąd nazwy są istotne 🙂

UWAGA: Zestaw testowany był na TS2010. Powinien (ale wcale nie musi) działać tez na TRS2006 i TC, oraz na TSach (09 i 12). Ale testy proszę prowadzić na własną rękę 🙂

KUID List
KUID Username
kuid2:263713:150011:1 v5 control command
kuid2:263713:150010:1 v5 control rule

Pobierz / download

Dodaj komentarz