Miara geodezyjna – X-Y-Z +/- 10m

Pierdoła z serii „ułatwiaczy życia”. Dodatek scenery widoczny tylko w Geodecie, w postaci osi współrzędnych, a dokładnie trzech miar po 10m ustawionych wzdłuż osi XYZ. Można go używać do mierzenia wszelkich odległości w pionie i poziomie. Punktem zerowym linijek jest punkt ich przecięcia – od tego miejsca są wyskalowane po 10m w każdą stronę. Zastosowana skala umożliwia odczyt z dokładnością do 1cm. Nadaje się do mierzenia skrajni, prześwitów, wszystkiego tego, czego nie da się zmierzyć „strzałką wymiarową”.

Sposób użycia jest następujący (kto raz w życiu użył szkolnej linijki – to się domyśli):

Dodatek ustawia się na mapie, punkt przecięcia linijek daje się w punkcie „startowym”, a w miejscu przecięcia obiektu „końcowego” na linijce odczytuje się odległość. Obiekt jest Scenery, więc możemy go sobie dowolnie podnosić, obracać i przesuwać.

Przykładowo na pierwszym screenie pokazałem, jak jednocześnie zmierzyć skrajnię pomostu w pionie i w poziomie: Punkt zerowy ustawiony jest na szynie, więc można odczytać, że skrajnia w pionie wynosi 4,5m, a w poziomie – 1,5m. Skrajnię mierzymy od osi, więc albo należy ustawić punkt zerowy na osi toru, albo, w sytuacji pokazanej na obrazku, do wymiaru dodać 717mm (połowę rozstawu szyn 1435mm). Wynik – skrajnia w poziomie wynosi 2,22m.

Zastosowana jest podziałka „geodezyjna”, której odczytywanie należy poćwiczyć (ale ma zaletę, że nie wymaga miliona kreseczek, jak zwykła linijka). Popatrzmy na obrazek:

Przyjmujemy, że pozioma kreska to miejsce przecięcia się linijki z jakimś obiektem. Skala „leci” od dołu. Opis cyfrowy podaje nam pełne metry. Tu będzie więc 07, czyli 7m. Czerwone (lub czarne) „E” to 5 prostokątów po 10cm, a nad nim „E w negatywie” – następne 5cm. Czyli wysokość każdego prostokąta to 10cm. Linia odczytu jest już poza 5 prostokątem, więc w tej chwili nasz odczyt to 7m 50cm. Pojedyncze centymetry szacujemy „na oko” – tu linia jest nieco poza połową kolejnej dziesiątki, więc przyjmujemy, że jest to 6cm. Sumując cały odczyt mamy 7m 56 cm licząc od punktu „0”.

Kuid table:
kuid username
kuid:263713:1101 Miara geodezyjna XYZ

Pobierz plik / download file: