Szablony rozjazdów normalnotorowych

Pack szablonów rozjazdowych, zawierający większość typów obecnie stosowanych na polskich kolejach, bez wąskotorówek.

Zasada konstruowania zbliżona do rozjazdów animowanych Zwierzaka (ZWD), ale tu nie ma obiektów a jedynie punkty zaczepienia torów. Nie ma więc ograniczenia co do użytego toru, ale za to nie będzie animacji, krzyżownic itp.
Szablony, w odróżnieniu od rozjazdów robionych „z ręki”, zapewniają zachowanie parametrów geometrycznych i, co ważniejsze, ich powtarzalność – rzecz szczególnie istotna w bardziej rozbudowanych głowicach rozjazdowych.

W packu zawarto rozjazdy zwyczajne, podwójne, krzyżowe pojedyncze, krzyżowe podwójne i skrzyżowania torów. Rozjazdy krzyżowe podwójne (Rkpd) o promieniu 190m mają dwie wersje: prawą i lewą, chociaż w rzeczywistym świecie takiego podziału nie ma. Podyktowane to zostało ograniczeniami gry – obracanie obiektów ma skok 1 stopień (można co prawda obracać z dokładnością 0,1 stopnia, ale przesuwanie tak obróconego obiektu powoduje jego „zaokrąglenie” do pełnego stopnia). Dwie wersje ułatwiają precyzyjne budowanie podwójnych połączeń torów.

Oprócz tego, szablony Rkpd 1:9-190 mają także wersje skryptowane – dodatek szablonu ma sam w sobie skrypt pozwalający na sprzęgnięcie ze sobą par zwrotnic. Ma to zastosowanie na stacjach, gdzie nie używamy latarni Cauera. W opcjach dodatku podajemy po prostu odpowiednie zwrotnice i zatwierdzamy. Dodatki te również są „prawe” i „lewe”, mają po nazwie słowo SKRYPT i wizualnie odznaczają się różowym znacznikiem pośrodku szablonu:

Każdy rozjazd opisany jest parametrami:
– rodzaj (Rz-rozjazd zwyczajny; Rpj – rozjazd podwójny jednostronny, Rpd – rozjazd podwójny dwustronny, Rkp – rozjazd krzyżowy pojedynczy, Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny, St – skrzyżowanie torów);
– skos rozjazdu – z definicji to tangens kąta zwrotu a praktycznie jak bardzo pod kątem odchodzi tor zwrotny; skosy to 1:6,66, 1:7,5, 1:9, 1:12, 1;14,1;18,5. Im większy skos, tym mniejszy kąt.
– promień – promień łuku w tarze zwrotnym rozjazdu, powiązany jest ze skosem rozjazdu. Od promienia zależy dopuszczalna szybkość jazdy „na bok”: dla 190 i 300m – 40km/h; dla 500m – 60km/h, dla 760m – 80 km/h (brak sygnału dla takiej prędkości!), dla 1200m – 100km/h.
-kierunek – Lewy lub Prawy (dla Rpd podaje się L-P albo P-L, zależnie od tego, w którą stronę odchodzi pierwszy tor zwrotny).

Zestawienie typów – w kuid-table poniżej.

Używanie szablonów pokazane jest w tutorialach opublikowanych w dziale Artykuły. W razie pytań proszę pisać na maila 🙂
Dla St punkty dodane są jedynie dla orientacji.

Nie ma ograniczenia co do użytego toru – na screenie zastosowałem tor zarośnięty trawą, ale można użyć dowolnego, takiego, jaki pasuje do reszty układu torowego.

Kuid table:
kuid username Opis Rys.schematyczny
kuid:263713:1000 Rz 1:7,5-190 L odmiana I Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek: lewy
Długość: 25 222mm
kuid:263713:1001 Rz 1:7,5-190 P odmiana I Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek: prawy
Długość: 25 222mm
kuid:263713:1002 Rz 1:7,5-190 L odmiana II Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek: lewy
Długość: 30 039mm
kuid:263713:1003 Rz 1:7,5-190 P odmiana II Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek: prawy
Długość: 30 039mm
kuid:263713:1004 Rz 1:9-190 L Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek: lewy
Długość: 27 138mm
kuid:263713:1005 Rz 1:9-190 P Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek: prawy
Długość: 27 138mm
kuid:263713:1006 Rz 1:9-300 L Promień: 300m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek: lewy
Długość: 33 230mm
kuid:263713:1007 Rz 1:9-300 P Promień: 300m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek: prawy
Długość: 33 230mm
kuid:263713:1008 Rz 1:12-500 L Promień: 500m
Skos: 1:12
Kąt zwrotu (stopnie): 4,763
Kąt zwrotu (grad): 5,2929
Kierunek: lewy
Długość: 41 594mm
kuid:263713:1009 Rz 1:12-500 P Promień: 500m
Skos: 1:12
Kąt zwrotu (stopnie): 4,763
Kąt zwrotu (grad): 5,2929
Kierunek: prawy
Długość: 41 594mm
kuid:263713:1010 Rz 1:14-500 L Promień: 500m
Skos: 1:14
Kąt zwrotu (stopnie): 4,085
Kąt zwrotu (grad): 4,539
Kierunek: lewy
Długość: 42 371mm
kuid:263713:1011 Rz 1:14-500 P Promień: 500m
Skos: 1:14
Kąt zwrotu (stopnie): 4,085
Kąt zwrotu (grad): 4,539
Kierunek: prawy
Długość: 42 371mm
kuid:263713:1012 Rz 1:18,5-1200 L Promień: 1200m
Skos: 1:18,5
Kąt zwrotu (stopnie): 3,094
Kąt zwrotu (grad): 3,437
Kierunek: lewy
Długość: 64 818mm
kuid:263713:1013 Rz 1:18,5-1200 P Promień: 1200m
Skos: 1:18,5
Kąt zwrotu (stopnie): 3,094
Kąt zwrotu (grad): 3,437
Kierunek: prawy
Długość: 64 818mm
kuid:263713:1014 Rz 1:14-760 L Promień: 760m
Skos: 1:14
Kąt zwrotu (stopnie): 4,085
Kąt zwrotu (grad): 4,539
Kierunek: lewy
Długość: 54 216mm
kuid:263713:1015 Rz 1:14-760 P Promień: 760m
Skos: 1:14
Kąt zwrotu (stopnie): 4,085
Kąt zwrotu (grad): 4,539
Kierunek: prawy
Długość: 54 216mm
kuid:263713:1016 Rpd 1:7.5p/7.5l-190 L-P Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek pierwszego toru: lewy
Kierunek drugiego toru: prawy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 26 226mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 35 745m
kuid:263713:1017 Rpd 1:7.5p/7.5l-190 P-L Promień: 190m
Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu (stopnie): 7,594
Kąt zwrotu (grad): 8,438
Kierunek pierwszego toru: prawy
Kierunek drugiego toru: lewy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 26 226mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 35 745m
kuid:263713:1018 Rpd 1:9p/9l-190 L-P Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek pierwszego toru: lewy
Kierunek drugiego toru: prawy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 27 138mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 37 661m
kuid:263713:1019 Rpd 1:9p/9l-190 P-L Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu (stopnie): 6,340
Kąt zwrotu (grad): 7,044
Kierunek pierwszego toru: prawy
Kierunek drugiego toru: lewy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 27 138mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 37 661m
kuid:263713:1020 Rpj 1:9-190 L Promień: 190m
Skos pierwszego toru: 1:9
Skos drugiego toru: 1:4,44
Kąt zwrotu pierwszego toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu pierwszego toru(grad): 7,044
Kąt zwrotu drugiego toru(stopnie): 12,692
Kąt zwrotu drugiego toru(grad): 14,102
Kierunek toru: lewy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 33 230mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 42 166m
kuid:263713:1021 Rpj 1:9-190 P Promień: 190m
Skos pierwszego toru: 1:9
Skos drugiego toru: 1:4,44
Kąt zwrotu pierwszego toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu pierwszego toru(grad): 7,044
Kąt zwrotu drugiego toru(stopnie): 12,692
Kąt zwrotu drugiego toru(grad): 14,102
Kierunek toru: prawy
Długość do pierwszego końca rozjazdu: 33 230mm
Długość do drugiego końca rozjazdu: 42 166m
kuid:263713:1022 Rkp 1:6,6-190 Promień: 190m
Skos: 1:6,6
Kąt zwrotu toru(stopnie): 8,539
Kąt zwrotu toru(grad): 9,487
Długość: 34 792mm
kuid:263713:1023 Rkp 1:9-190 Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 33 230mm
kuid:263713:1024 Rkp 1:9-300 Promień: 300m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 45 278mm
kuid:263713:1025 Rkp 1:9-500 Promień: 500m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 55 386mm
kuid:263713:1026 Rkpd 1:9-190 Promień: 190m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 33 230mm
kuid:263713:1027 Rkpd 1:9-300 Promień: 300m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 45 278mm
kuid:263713:1028 Rkpd 1:9-500 Promień: 500m
Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 55 386mm
kuid:263713:1029 St 1;2,9008 (3x 1:9) Skos: 1:2,9008
Kąt zwrotu toru(stopnie): 19,020
Kąt zwrotu toru(grad): 21,134
Długość: 13 808mm
kuid:263713:1030 St 1;3,224 (2x 1:6,6) Skos: 1:3,224
Kąt zwrotu toru(stopnie): 17,232
Kąt zwrotu toru(grad): 19,147
Długość: 15 840mm
kuid:263713:1031 St 1;4,44 (2x 1:9) Skos: 1:4,44
Kąt zwrotu toru(stopnie): 12,692
Kąt zwrotu toru(grad): 14,102
Długość: 21 814mm
kuid:263713:1032 St 1:6,66 Skos: 1:6,66
Kąt zwrotu toru(stopnie): 8,539
Kąt zwrotu toru(grad): 9,487
Długość: 34 792mm
kuid:263713:1033 St 1:7,5 Skos: 1:7,5
Kąt zwrotu toru(stopnie): 7,594
Kąt zwrotu toru(grad): 8,438
Długość: 37 024mm
kuid:263713:1034 St 1:9 Skos: 1:9
Kąt zwrotu toru(stopnie): 6,340
Kąt zwrotu toru(grad): 7,044
Długość: 33 230mm
kuid:263713:1035 St 1:18,5 Skos: 1:18,5
Kąt zwrotu toru(stopnie): 3,094
Kąt zwrotu toru(grad): 3,437
Długość: 64 818mm
kuid:263713:1036 St 1:3,683 (2×1:7,5) Skos: 1:3,683
Kąt zwrotu toru(stopnie): 15,190
Kąt zwrotu toru(grad): 16,878
Długość: 19 762mm
kuid:263713:8100 pr_color Mesh strzałki początku rozjazdu

Pobierz plik / download file: