Szablony map – Basemap

Dodatki umożliwiające użycie dowolnej mapy lub zdjęcia lotniczego jako podkładu do budowy świata w TRS.

Sposób użycia pisany jest w osobnym artykule, do poczytania tutaj:

Basemapy:

Kuid table:
kuid username
kuid:263713:560 basemap00
kuid:263713:561 basemap01
kuid:263713:562 basemap02
kuid:263713:563 basemap03
kuid:263713:564 basemap04
kuid:263713:565 basemap05
kuid:263713:566 basemap06
kuid:263713:567 basemap07
kuid:263713:568 basemap08
kuid:263713:569 basemap09
kuid:263713:570 basemap10
kuid:263713:571 basemap11
kuid:263713:572 basemap12
kuid:263713:573 basemap13
kuid:263713:574 basemap14
kuid:263713:575 basemap15
kuid:263713:576 basemap16
kuid:263713:577 basemap17
kuid:263713:578 basemap18
kuid:263713:579 basemap19
kuid:263713:580 basemap20

Baselinie:

kuid:263713:8130 Baselinia LAS
kuid:263713:8131 Baselinia Łąka
kuid:263713:8132 Baselinia Pole
kuid:263713:8133 Baselinia Zabudowa
kuid:263713:8134 Baselinia Piaski
kuid:263713:8135 Baselinia Bagna
kuid:263713:8136 Baselinia Inne tereny
kuid:263713:8137 Baselinia Park
kuid:263713:8138 Baselinia Ogród
kuid:263713:8139 Baselinia Działki
kuid:263713:8140 Baselinia Przemysł
kuid:263713:8141 Baselinia Magazyny
kuid:263713:8142 Baselinia Place

Pobierz plik / download file: