Linie WN 400kV

Linie wysokiego napięcia jako dodatki spline. Dodatki w wersji Full HD, czyli pełen wypas 3D. Słupy wykonane są z kątowników, jak w rzeczywistości, przewody jako obiekty.

 

Kuid table:
kuid username
kuid:263713:906 Linia WN 400kV dwutorowa
kuid:263713:907 Linia WN 400kV dwutorowa v2
kuid:263713:908 Linia WN 400kV dwutorowa slupy mocne

Pobierz plik / download file: