SOS – lampy Fatysa pracujące z systemem

Paczka lamp współpracujących z Systemem Oświetlania Stacji, autorstwa Fatysa.

W celu uatrakcyjnienia lamp. został napisany rozszerzony skrypt sterujący świeceniem lamp.

Obsługa podstawowa nie różni się od obsługi lamp „zwykłych” – ustawianie trybu pracy i ewentualnie kanału – identycznie, jak w innych lampach.

Lampy mają efekt świecenia zrobiony przy pomocy coron, punkty ustawione są tak, że nie widać świecenia z góry i z tyłu lampy.

Skrypt lamp Fatysa wyróżnia się tym, że mamy kontrolę nad każdą oprawą osobno: Możemy ją włączyć/wyłączyć oraz zmienić kolor świecenia biały/żółty. Oczywiście nalezy pamiętać, że wyłaczenie oprawy skutkuje jej nieświeceniem – więc jeśli wyłaczymy wszystkie oprawy,to lampa nam się nie zapali wcale 🙂

Domyślnie po wstawieniu wszystkie oprawy są włączone i ustawione na białe światło (lampa rtęciowa). Przełączenie na światło żółte daje nam efekt współczesnych lamp sodowych.


KUIDLIST

<kuid:404590:1322> Lampa OUS400 kwiatek
<kuid:404590:1130> Lampa OUS400 wiszaca
<kuid:404590:1314> Lampa OURW250 kwiatek
<kuid:404590:1122> Slup 6m
<kuid:404590:1323> Lampa OUS400 kwiatek v2
<kuid:404590:1131> Lampa ORZ3 6m
<kuid:404590:1315> Lampa OURW250 kwiatek v2
<kuid:404590:1123> Lampa ORZ7 6m
<kuid:404590:1316> Lampa OURW250 kwiatek v3
<kuid:404590:1124> Lampa OURW250 6m
<kuid:404590:1317> Lampa OURW250 slupek
<kuid:404590:1125> Lampa ORZ7 6m podwojna
<kuid:404590:1318> Lampa OURW250 slupek podwojna
<kuid:404590:1126> Lampa OURW250 6m podwojna
<kuid:404590:1319> Lampa OURW250 slupek v2
<kuid:404590:1127> Lampa OURW250 wiszaca
<kuid:404590:1321> Lampa OUS400 6m v2 podwojna
<kuid:404590:1129> Lampa OUS400 6m
<kuid:404590:1324> Lampa OUS400 kwiatek v3
<kuid:404590:1132> Lampa ORZ3 wiszaca
<kuid:404590:1327> Lampa OUS400 slupek v2
<kuid:404590:1135> Lampa OUS400 6m podwojna
<kuid:404590:1137> Lampa ORZ3 6m podwojna
<kuid:404590:1138> Slup 6m podwojny
<kuid:404590:1139> Lampa ORZ7 10m
<kuid:404590:1269> Snop zolty
<kuid:404590:1141> Slup 10m
<kuid:404590:1142> Lampa ORZ7 wiszaca
<kuid:404590:1143> Lampa OURW250 10m
<kuid:404590:1144> Lampa OUS400 10m
<kuid:404590:1273> Snop zolty v2
<kuid:404590:1145> Lampa ORZ3 10m
<kuid:404590:1146> Lampa ORZ7 10m podwojna
<kuid:404590:1275> Snop bialy v2
<kuid:404590:1147> Slup 10m podwojny
<kuid:404590:1148> Lampa OURW250 10m podwojna
<kuid:404590:1149> Lampa OUS400 10m podwojna
<kuid:404590:1150> Lampa ORZ3 10m podwojna
<kuid:404590:1165> Lampa OURW250 wiszaca v2
<kuid:404590:1166> Lampa OURW250 6m v2
<kuid:404590:1169> Lampa ORZ7 wiszaca v2
<kuid:404590:1170> Lampa OUS400 wiszaca v2
<kuid:404590:1171> Lampa OUS400 6m v2
<kuid:404590:1302> Lampa ORZ3 slupek podwojna
<kuid:404590:1174> Lampa ORZ3 6m v2
<kuid:404590:1303> Lampa ORZ3 slupek v2
<kuid:404590:1175> Lampa ORZ3 wiszaca v2
<kuid:404590:1306> Lampa ORZ7 kwiatek
<kuid:404590:1178> Lampa ORZ7 6m v2
<kuid:404590:1307> Lampa ORZ7 kwiatek v2
<kuid:404590:1179> Snop bialy
<kuid:404590:1300> Lampa ORZ3 6m v2 podwojna
<kuid:404590:1301> Lampa ORZ3 slupek
<kuid:404590:1304> Lampa ORZ3 slupek v2 podwojna
<kuid:404590:1305> Lampa ORZ7 6m v2 podwojna
<kuid:404590:1308> Lampa ORZ7 kwiatek v3
<kuid:404590:1309> Lampa ORZ7 slupek
<kuid:404590:1310> Lampa ORZ7 slupek podwojna
<kuid:404590:1311> Lampa ORZ7 slupek v2
<kuid:404590:1312> Lampa ORZ7 slupek v2 podwojna
<kuid:404590:1313> Lampa OURW250 6m v2 podwojna
<kuid:404590:1320> Lampa OURW250 slupek v2 podwojna
<kuid:404590:1325> Lampa OUS400 slupek
<kuid:404590:1326> Lampa OUS400 slupek podwojna
<kuid:404590:1328> Lampa OUS400 slupek v2 podwojna
<kuid:404590:1329> Lampa OZPR2
<kuid:404590:1330> Lampa OZPR2 6m
<kuid:404590:1331> Lampa STRADA 10m
<kuid:404590:1332> Lampa STRADA 6m
<kuid:404590:1333> Lampa STRADA 6m podwojna
<kuid:404590:1334> Lampa STRADA 6m v2
<kuid:404590:1335> Lampa STRADA 6m v2 podwojna
<kuid:404590:1336> Lampa STRADA 10m podwojna
<kuid:404590:1337> Lampa STRADA kwiatek
<kuid:404590:1338> Lampa STRADA kwiatek v2
<kuid:404590:1339> Lampa STRADA kwiatek v3
<kuid:404590:1340> Lampa STRADA slupek
<kuid:404590:1341> Lampa STRADA slupek podwojna
<kuid:404590:1342> Lampa STRADA slupek v2
<kuid:404590:1343> Lampa STRADA slupek v2 podwojna
<kuid:404590:1344> Lampa STRADA wiszaca
<kuid:404590:1345> Lampa STRADA wiszaca v2
<kuid:404590:1346> helper do snopa
<kuid:404590:1347> helper do snopa v2


Pobieranie/Download