Wiadukt betonowy łukowy

Wiadukt łukowy betonowy, w wersji spline, dopasowany do drogi 8m i chodnika 4m produkcji ZWD. Dodatek inspirowany wiaduktami w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Znajduje się w Splines->Poland.

Kuid table:
kuid username
kuid:263713:6502 wiadukt Wisniewskiego stary

Pobierz plik / download file: