Instrukcja sygnalizacji Ie-1

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ie1_2007-1.jpg

Ie-1 (E-1)

INSTRUKCJA SYGNALIZACJI

Warszawa 2007

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/2007
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie
wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE
§1. Przeznaczenie instrukcji
ROZDZIAŁ I
§2 Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II
§3. Sygnały nadawane przez semafory
§4. Sygnały nadawane przez sygnalizatory powtarzające
§5. Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze
semaforowe
§6. Sygnały nadawane przez tarcze ostrzegawcze
przejazdowe
§7. Tarcze manewrowe i rozrządowe
§8. Zasady umieszczania sygnalizatorów
§9. Sygnały zamknięcia toru
§10. sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości
podawane przenośnymi tarczami
§11. Sygnały ogólnego stosowania dawane przez
uprawnione osoby
§12. Sygnały dawane gwizdawką lub syreną pojazdu
kolejowego
§13. Sygnały dawane przy wyprawianiu i przepuszczaniu
pociągów
§14. Sygnały na pociągach i innych pojazdach
kolejowych
§15. Sygnały alarmowe
ROZDZIAŁ III
§16. Wskaźniki
§17. Sygnały i wskaźniki stosowane wyłącznie na
wyznaczonych liniach kolejowych i stacjach
§ 18. Sygnały na semaforach świetlnych, tarczach
ostrzegawczych i sygnalizatorach powtarzających,
stosowane do odwołania
ZAŁĄCZNIK1
ZESTAWIENIE obrazów sygnałowych semaforów świetlnych
ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY osygnalizowania leżących blisko siebie
odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym,
wymagających zmniejszenia prędkości jazdy pociągów
wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych oraz
PRZYKŁADY osygnalizowania odcinków torów, na szlaku
jednotorowym, dwutorowym i wielotorowym (przy liczbie
torów szlakowych większej niż 2), jak również przy
równoległym zbliżeniu więcej niż dwóch torów
szlakowych różnych linii kolejowych, wymagających
zmniejszenia prędkości jazdy pociągów wskutek
ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych

 

Dodaj komentarz