Załącznik 1

ZESTAWIENIE obrazów sygnałowych semaforów świetlnych

Uwaga: Zestawienie przedstawione poniżej dotyczy przypadku, gdy największa dozwolona prędkość dla pociągu na danym odcinku linii, wskazana w służbowym rozkładzie jazdy, przekracza 100 km/h

*) Jazda z największą dozwoloną prędkością
**) Jazda z największą dozwoloną prędkością, nie większą niż 160 km/h – w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne -a przy następnym semaforze z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h
***) Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h
****) Następny semafor wskazuje sygnał ” Stój”

Dodaj komentarz