Semafory mojej produkcji:
Pack semaforów podwieszanych

UPDATE – Pack semaforów został dostosowany z systemem blokady liniowej dwukierunkowej. Najniższy działający z blokadą build to 0820 – niższe z blokadą współpracowaĆ NIE BĘDĄ.

Wykaz sygnalizatorów wchodzących w skład paczki aktualizacyjnej sygnalizacji wersji 5.

Zestaw sygnalizatorów podwieszanych


Semafory świetlne

Nazwa: SS 2 W v5
KUID: 263713:20002:5
Układ komór
czerwona
zielona
Obrazy sygnałowe: S1
S2
Wskaźniki: W24
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 3 W Typ 1 60km/h zcp v5
KUID: 263713:20003:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
S10a
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 3 W Typ 2 60km/h pcp v5
KUID: 263713:20004:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S12a
S13
S13a
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 3 W Typ 1 100km/h zcp v5
KUID: 263713:20005:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S6
S10
Wskaźniki: W2
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 3 W Typ 2 100km/h pcp v5
KUID: 263713:20006:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S8
S9
S12
S13
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 3 W Typ 1 zcb v5
KUID: 263713:20007:5
Układ komór
zielona
czerwona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S2
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 3 W Typ 2 pcb v5
KUID: 263713:20008:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 3 W Typ 3 zcp v5
KUID: 263713:20009:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 3 W Typ 4 pcp v5
KUID: 263713:20010:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S13
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 4 W Typ 1 60km/h zcpb v5
KUID: 263713:20011:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
S10a
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 4 W Typ 1 60km/h zcpb v5
KUID: 263713:20011:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
S10a
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 4 W Typ 2 60km/h pcpb v5
KUID: 263713:20012:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S12a
S13
S13a
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 4 W Typ 1 100km/h zcpb v5
KUID: 263713:20013:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S6
S10
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 4 W Typ 2 100km/h pcpb v5
KUID: 263713:20014:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S8
S9
S12
S13
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 4 W Typ 1 zcpb v5
KUID: 263713:20015:5
Układ komór
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

Nazwa: SS 4 W Typ 2 pcpb v5
KUID: 263713:20016:5
Układ komór
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S13
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 5 W v5
KUID: 263713:20017:5
Układ komór
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S10
S11
S12
S13
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 5 W 60-100km/h v5
KUID: 263713:20018:5
Układ komór
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S10a
S11
S11a
S12
S12a
S13
S13a
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 5 W 60km/h v5
KUID: 263713:20019:5
Układ komór
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S10
S10a
S11
S11a
S12
S12a
S13
S13a
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

Nazwa: SS 5 W 100km/h v5
KUID: 263713:20020:5
Układ komór
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
Sz
Ms2
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

UWAGA: Tarcze i powtarzacze wypisane poniżej posiadają nowe numery KUID i zapewniają pełną współpracę z TS od 2009 wzwyż. Sygnalizatory te są niewidzialne dla pociągów (są jako scenery trackside), więc można je ustawiać bezpośrednio na torze, nie trzeba już używać torów niewidzialnych. Nazwy odpowiadają nazwom tarcz ze starego zestawu (wersja 3). Tarcze te są przeznaczone do ustawiania jako nowe oraz do podmiany już wstawionych tarcz na istniejących mapach. Jest to wersja obowiązująca. Konfiguracja i działanie (wskazania, wygląd) jest identyczna jak tarcz „OLD”, różnią się one tylko funkcjonowaniem w grze.

Nazwa: Sp 2 W v5
KUID: 263713:20031:5
Układ komór
pomarańczowa
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: Sp1
Sp4

Nazwa: Sp 3 W v5
KUID: 263713:20032:5
Układ komór
pomarańczowa
zielona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: Sp1
Sp2
Sp3
Sp4

Nazwa: To 1 W v5
KUID: 263713:20033:5
Układ komór
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: Os1
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

W20

Nazwa: To 2 W v5
KUID: 263713:20034:5
Układ komór
pomarańczowa
zielona
Obrazy sygnałowe: Os1
Os2
Os3
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

Nazwa: To 2 W 40/60km/h v5
KUID: 263713:20035:5
Układ komór
pomarańczowa
nieczynna
Obrazy sygnałowe: Os1
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

UWAGA: Tarcze i powtarzacze posiadające dotychczasowe nr KUID otrzymały zmienioną nazwę, zaczynającą się na „OLD”. Ponieważ te tarcze nie współpracują prawidłowo z TRSami od 2009 wzwyż, zostały opublikowane wyłącznie dla zachowania zgodności z istniejącymi mapami. Ponieważ w dalszym ciągu są one widoczne dla AI jako „semafor”, nie należy ich używać na nowo budowanych mapach. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana wszystkich tarcz i powtarzaczy na nowe wersje. Tego niestety nie można obejść,jest to ograniczenie samej gry.

W związku z powyższym, sygnalizatory te są traktowane jako niewspierane, nie zakładam rozwijania skryptu dla tych konkretnych sygnalizatorów, w przyszłych wersjach sygnalizacji nie będą występowały. Krótko mówiąc- NIE UŻYWAĆ!!!

Nazwa: OLD Sp 2 W v5
KUID: 263713:20000:5
Układ komór
pomarańczowa
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: Sp1
Sp4

Nazwa: OLD Sp 3 W v5
KUID: 263713:20001:5
Układ komór
pomarańczowa
zielona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: Sp1
Sp2
Sp3
Sp4

Nazwa: OLD To 1 W v5
KUID: 263713:20021:5
Układ komór
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: Os1
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

W20

Nazwa: OLD To 2 W v5
KUID: 263713:20022:5
Układ komór
pomarańczowa
zielona
Obrazy sygnałowe: Os1
Os2
Os3
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

Nazwa: OLD To 2 W 40/60km/h v5
KUID: 263713:20023:5
Układ komór
pomarańczowa
nieczynna
Obrazy sygnałowe: Os1
Os4
Wskaźniki: W1
W19
W20

Dodaj komentarz