Semafory na nr KUID Erniego.
Semafory świetlne.

Wykaz sygnalizatorów wchodzących w skład paczki aktualizacyjnej sygnalizacji wersji 5.

Zestaw oryginalnych KUIDów Erniego.

Nazwa grupy:
SS2
Układ komór:
czerwona
zielona
Obrazy sygnałowe: S1
S2
Wskaźniki: W24
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24009:5
Username:SS 2 L v5

kuid2:147570:24010:5
Username:SS 2 N v5

kuid2:147570:24011:5
Username:SS 2 P v5

kuid2:147570:24058:5
Username:SS 2 niski v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 1
Układ komór:
zielona
czerwona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S2
Ms2
Sz
Wskaźniki: W24
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24012:5
Username:SS 3 L typ 1 zcb v5

kuid2:147570:24013:5
Username:SS 3 N typ 1 zbc v5

kuid2:147570:24014:5
Username:SS 3 P typ 1 zcb v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 2
Układ komór:
pomaranczowa
czerwona
-x biała x-
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
Ms2
Sz
Wskaźniki: W19
W20
W24
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24015:5
Username:SS 3 L typ 2 pcb v5

kuid2:147570:24016:5
Username:SS 3 N typ 2 pcb v5

kuid2:147570:24017:5
Username:SS 3 P typ 2 pcb v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 3
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
Wskaźniki: W24
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24018:5
Username:SS 3 L typ 3 zcp v5

kuid2:147570:24019:5
Username:SS 3 N typ 3 zcp v5

kuid2:147570:24020:5
Username:SS 3 P typ 3 zcp v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 4
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S13
Wskaźniki: W19
W20
W24
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24021:5
Username:SS 3 L typ 4 pcp v5

kuid2:147570:24022:5
Username:SS 3 N typ 4 pcp v5

kuid2:147570:24023:5
Username:SS 3 P typ 4 pcp v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 1 60km/h
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
S10a
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24024:5
Username:SS 3 L typ 1 60km/h zcp v5

kuid2:147570:24025:5
Username:SS 3 N typ 1 60km/h zcp v5

kuid2:147570:24026:5
Username:SS 3 P typ typ 1 60km/h zcp v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 1 100km/h
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S6
S10
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24027:5
Username:SS 3 L typ 1 100km/h zcp v5

kuid2:147570:24028:5
Username:SS 3 N typ 1 100km/h zcp v5

kuid2:147570:24029:5
Username:SS 3 P typ 1 100km/h zcp v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 2 60km/h
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S12a
S13
S13a
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24098:5
Username:SS 3 L typ 2 60km/h pcp v5

kuid2:147570:24099:5
Username:SS 3 N typ 2 60km/h pcp v5

kuid2:147570:24100:5
Username:SS 3 P typ 2 60km/h pcp v5

Nazwa grupy:
SS3 typ 2 100km/h
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S12a
S13
S13a
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24101:5
Username:SS 3 L typ 2 100km/h pcp v5

kuid2:147570:24102:5
Username:SS 3 N typ 2 100km/h pcp v5

kuid2:147570:24103:5
Username:SS 3 P typ 2 100km/h pcp v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 1
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
biała
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24031:5
Username:SS 4 L typ 1 ziel v5

kuid2:147570:24033:5
Username:SS 4 N typ 1 ziel prawy v5

kuid2:147570:24035:5
Username:SS 4 P typ 2 pom v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 2
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S13
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24030:5
Username:SS 4 L typ 2 pom v5

kuid2:147570:24032:5
Username:SS 4 N typ 2 pom prawy v5

kuid2:147570:24034:5
Username:SS 4 P typ 2 pom v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 1 60km/h
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S10
S10a
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24037:5
Username:SS 4 L typ 1 60km/h ziel v5

kuid2:147570:24039:5
Username:SS 4 N typ 1 60km/h ziel prawy v5

kuid2:147570:24041:5
Username:SS 4 P typ 1 60km/h ziel v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 1 100km/h
Układ komór:
zielona
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S6
S10
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: nie

kuid2:147570:24043:5
Username:SS 4 L typ 1 100km/h ziel v5

kuid2:147570:24045:5
Username:SS 4 N typ 1 100km/h ziel prawy v5

kuid2:147570:24047:5
Username:SS 4 P typ 1 100km/h ziel v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 2 60km/h
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S12
S12a
S13
S13a
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24043:5
Username:SS 4 L typ 2 60km/h pom v5

kuid2:147570:24045:5
Username:SS 4 N typ 2 60km/h pom prawy v5

kuid2:147570:24047:5
Username:SS 4 P typ 2 60km/h pom v5

Nazwa grupy:
SS4 typ 2 100km/h
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S4
S5
S8
S9
S12
S13
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24042:5
Username:SS 4 L typ 2 100km/h pom v5

kuid2:147570:24044:5
Username:SS 4 N typ 2 100km/h pom prawy v5

kuid2:147570:24046:5
Username:SS 4 P typ 2 100km/h pom v5

Nazwa grupy:
SS5
Układ komór:
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S10
S11
S12
S13
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24048:5
Username:SS 5 L v5

kuid2:147570:24049:5
Username:SS 5 N prawy v5

kuid2:147570:24050:5
Username:SS 5 P v5

Nazwa grupy:
SS5 60km/h
Układ komór:
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S10
S10a
S11
S11a
S12
S12a
S13
S13a
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24051:5
Username:SS 5 L 60km/h v5

kuid2:147570:24052:5
Username:SS 5 N 60km/h prawy v5

kuid2:147570:24053:5
Username:SS 5 P 100km/h v5

Nazwa grupy:
SS5 100km/h
Układ komór:
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas zielony ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24054:5
Username:SS 5 L 100km/h v5

kuid2:147570:24055:5
Username:SS 5 N 100km/h prawy v5

kuid2:147570:24056:5
Username:SS 5 P 100km/h v5

Nazwa grupy:
SS5 60-100km/h
Układ komór:
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
biała
## pas zielony ##
## pas pomarańczowy ##
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S10a
S11
S11a
S12
S12a
S13
S13a
Ms2
Sz
Wskaźniki: W2
W19
W20
W21
W24
W26
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:147570:24104:5
Username:SS 5 L 60-100km/h v5

kuid2:147570:24105:5
Username:SS 5 N 60-100km/h prawy v5

kuid2:147570:24106:5
Username:SS 5 P 60-100km/h v5

Dodaj komentarz