Semafory mojej produkcji:
Semafory świetlne 6-komorowe

Wykaz sygnalizatorów wchodzących w skład paczki sygnalizacji wersji 5.

Zestaw semaforów świetlnych 6-komorowych, wskazujących sygnały „do odwołania”, w pełni współpracująca z sygnalizacją v5.

Nazwa grupy:
SS6
Układ komór:
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
zielona
biała
zielona
Obrazy sygnałowe: S1
S2
S5
Sz
„dwa zielone”
„pomarańczowe-zielone”
Wskaźniki: W24
Uzależnienie od następnego semafora: tak

kuid2:263713:20205:5
Username:SS 6 L v5

kuid2:263713:20200:5
Username:SS 6 LN v5

kuid2:263713:20201:5
Username:SS 6 N v5

kuid2:263713:20204:5
Username:SS 6 P v5

Dodaj komentarz