Drutociągi – odcinki proste i na łuki

Pędnia „właściwa”, jako spline. Obecnie jest 25 dodatków:

 • pędnia na słupkach 1 para odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 1 para odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 2 pary odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 2 pary odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 3 pary odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 3 pary odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 4 pary odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 4 pary odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 5 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 5 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 6 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 6 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 7 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 7 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 8 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 8 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 9 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 9 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 10 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 10 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 11 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 11 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)
 • pędnia na słupkach 12 par odc. proste (słupek pośrodku odcinka)
 • pędnia na słupkach 12 par odc. łukowe (słupki na końcach odcinka)

Pędnie do prostych odcinków różnią się od pędni do łuków – na łukach słupki stawiane są gęściej, w grze na odcinkach prostych słupki znajdują się w środku długości, w łukowych – na końcach. Zmiany kierunku pędni większe niż kilka stopni wykonuje się zwrotami odchylnymi, a powyżej 30 stopni – zwrotami załomowymi. U mnie te dwa rodzaje zwrotów (funkcje) są połączone – w rzeczywistości konstrukcyjnie niewiele się różnią, w grze różnica byłaby niewidoczna. Tak więc jest jeden zwrot – uniwersalny.

Wszystkie spline się do siebie „czepiają”, ale wszelkie odgałęzienia drutociągów wykonywane są w skrzynkach, nie „byle gdzie”.

Kuid table:
kuid username obraseck
kuid:263713:620 pednia 1p bez slupkow

kuid:263713:603 pednia 1p luk

kuid:263713:600 pednia 1p prosta

kuid:263713:604 pednia 2p luk

kuid:263713:601 pednia 2p prosta

kuid:263713:615 pednia 3p luk

kuid:263713:606 pednia 3p prosta

kuid:263713:605 pednia 4p luk

kuid:263713:602 pednia 4p prosta

kuid:263713:616 pednia 5p luk

kuid:263713:607 pednia 5p prosta

kuid:263713:617 pednia 6p luk

kuid:263713:608 pednia 6p prosta

kuid:263713:618 pednia 7p luk

kuid:263713:609 pednia 7p prosta

kuid:263713:619 pednia 8p luk

kuid:263713:610 pednia 8p prosta

kuid:263713:621 pednia 9p luk

kuid:263713:611 pednia 9p prosta

kuid:263713:622 pednia 10p luk

kuid:263713:612 pednia 10p prosta

kuid:263713:623 pednia 11p luk

kuid:263713:613 pednia 11p prosta

kuid:263713:624 pednia 12p luk

kuid:263713:614 pednia 12p prosta

Pobierz plik / download file