Zwroty odchylne

Komplet do wykonywania odchyleń trasy pędni większych niż 5 stopni a mniejszych niż 90.

Zestaw składa się z dwunastu elementów spline – przejść z trasy „poziomej” na pionowy układ drutów w zwrocie – i z powrotem – dla wszystkich 12 odmian drutociągów oraz z dodatku scenery – zwrotu załomowego, przez który należy „przeprowadzić” załamanie pędni. Obiekt nie ma punktów zaczepienia, więc elementy trzeba zgrywać ze sobą ręcznie.

Kuid table:
kuid username obraseck
kuid:263713:625 pednia 1p zwrot

kuid:263713:626 pednia 2p zwrot

kuid:263713:627 pednia 3p zwrot

kuid:263713:628 pednia 4p zwrot

kuid:263713:629 pednia 5p zwrot

kuid:263713:630 pednia 6p zwrot

kuid:263713:631 pednia 7p zwrot

kuid:263713:632 pednia 8p zwrot

kuid:263713:633 pednia 9p zwrot

kuid:263713:634 pednia 10p zwrot

kuid:263713:635 pednia 11p zwrot

kuid:263713:636 pednia 12p zwrot

kuid:263713:673 pednia zwrot odchylny

Pobierz plik / download file