Skrzynki załomowe i rozgałęźne

Skrzynki umożliwiające wykonanie zwrotów o 90 stopni i rozgałęzień pędni. Dwa rozmiary (duże i małe).

Kuid table:
kuid username obraseck
kuid:263713:666 Pednia skrzynka L 90 stopni mala

kuid:263713:667 Pednia skrzynka Y 90 stopni mala

kuid:263713:668 Pednia skrzynka X 90 stopni mala

kuid:263713:669 Pednia skrzynka L 90 stopni duza

kuid:263713:670 Pednia skrzynka Y 90 stopni duza

kuid:263713:671 Pednia skrzynka X 90 stopni duza

kuid:263713:674 Pednia skrzynka2 Y 90 stopni mala

kuid:263713:675 Pednia skrzynka L 90 stopni mala

kuid:263713:676 Pednia skrzynka X 90 stopni mala

kuid:263713:677 Pednia skrzynka L 90 stopni duza

kuid:263713:678 Pednia skrzynka X 90 stopni duza

kuid:263713:679 Pednia skrzynka Y 90 stopni duza

Pobierz plik / download file