.System oznaczeń taboru

Oznaczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych PKP

Oznaczenie serii elektrycznych zespołów trakcyjnych składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

i tak:

– pierwsza litera – rodzaj trakcji (E – elektryczna)

– druga litera – przeznaczenie eksploatacyjne:

D do ruchu dalekobieżnego, na liniach z niskimi i wysokimi peronami
N do ruchu miejscowego, na liniach z niskimi peronami
W do ruchu podmiejskiego, na liniach z wysokimi peronami

– dwie cyfry – liczba wagonów w zespole, rodzaj prądu:

Symbol Znaczenie
51-64 zespoły trzywagonowe, prąd stały 3000V
65-69 zespoły trzywagonowe, prąd przemienny
70-74 zespoły czterowagonowe, prąd stały 3000V
75-79 zespoły czterowagonowe, prąd przemienny
80-89 samodzielne wagony silnikowe, dowolny rodzaj prądu
90-93 zespoły dwuwagonowe, prąd stały 800V
94-99 zespoły o innej liczbie wagonów, napięcie dowolne

Oznaczenia lokomotyw elektrycznych PKP

Oznaczenie serii lokomotyw elektrycznych składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

i tak:

– pierwsza litera – rodzaj trakcji (E-elektryczna)

– druga litera – przeznaczenie eksploatacyjne:

P do ruchu pasażerskiego
T do ruchu towarowego
U uniwersalne
M do pracy manewrowej

– dwie cyfry – układ osi, rodzaj prądu i napięcie:

Symbol Znaczenie
01-14 lokomotywy czteroosiowe (BoBo), prąd stały 3000V
15-19 lokomotywy czteroosiowe (BoBo), prąd przemienny
20-34 lokomotywy sześcioosiowe (CoCo), prąd stały 3000V
35-39 lokomotywy sześcioosiowe (CoCo), prąd przemienny
40-49 lokomotywy o innym układzie osi lub rodzaju prądu lub napięcia

Oznaczenia spalinowych lokomotyw PKP

Oznaczenie serii lokomotyw spalinowych składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

I tak:

– pierwsza litera – rodzaj trakcji (S-trakcja spalinowa)

– druga litera – przeznaczenie eksploatacyjne:

P do ruchu pasażerskiego
T do ruchu towarowego
U uniwersalna
M do pracy manewrowej

– dwie cyfry – rodzaj przekładni i sterowania:

Cyfry Rodzaj przekładni i sterowania napędu
01-09 mechaniczna, sterowanie jednokrotne
10-14 mechaniczna, sterowanie wielokrotne
15-24 hydrauliczna lub hydrauliczno – mechaniczna, sterowanie jednokrotne
25-29 hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
30-39 elektryczna, sterowanie jednokrotne
40-49 elektryczna, sterowanie wielokrotne

Oznaczenia wagonów spalinowych PKP

Oznaczenia serii spalinowych wagonów silnikowych PKP składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

i tak:

– pierwsza litera – rodzaj trakcji (S – spalinowa)

– druga litera – przeznaczenie wagonu:

D do ruchu dalekobieżnego
N do ruchu miejscowego
R specjalny (np montażowy, sieciowy)

– dwie cyfry – rodzaj przekładni i sterowania:

Cyfry Rodzaj przekładni i sterowania napędu
50-59 mechaniczna, sterowanie jednokrotne
60-69 mechaniczna, sterowanie wielokrotne
70-79 hydrauliczna lub hydrauliczno – mechaniczna, sterowanie jednokrotne
80-89 hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
90-94 elektryczna, sterowanie jednokrotne
95-99 elektryczna, sterowanie wielokrotne